Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy

10 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy”, RPPM.05.06.00-22-0088/17

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Do udziału zapraszamy: osoby przewidziane do zwolnienia, tj. pracowników, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, osoby poniżej 30 roku życia.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu oferujemy udział w niżej wymienionych formach wsparcia:

  • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD. Na podstawie IPD uczestnicy będą kierowani do uczestnictwa w projekcie w ramach 2 dostępnych ścieżek wsparcia:
  • Ścieżka 1 - usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego(szkolenia zawodowe, staże zawodowe, warsztaty kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy)
  • Ścieżka 2 -wsparcie dla os. zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (doradztwo, pomoc finansowa w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami o projekcie, pobranie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.mcs.edu.pl/, zakładka Obszary Działalności->Projekty->Realizowane i przesłanie uzupełnionego formularza na adres: rekrutacja0088@mcs.edu.pl

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 28.03 do 30.04.2018 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 383
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij