Aktualności - Rusza program osłonowy. Osoby w trudnej sytuacji zapłacą mniej za odbiór odpadów - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na zdjęciu kosz na śmieci, obok napis: 'Rusza program osłonowy' - powiększ

Rusza program osłonowy. Osoby w trudnej sytuacji zapłacą mniej za odbiór odpadów

26 maja 2021

Wystartował program osłonowy, dzięki któremu osoby w trudnej sytuacji zapłacą niższe rachunki za odbiór odpadów komunalnych.

Kto może skorzystać z programu?

Pomoc przysługuje mieszkańcom po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

 1. osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.) lub są rencistami, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy;
 2. są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm.).

Dodatkowo, by skorzystać z programu spełniać należy następujące kryteria:

 • złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nie korzystanie z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;
 • zbieranie odpadów w sposób selektywny;
 • nie posiadanie zaległości wobec Gminy Żukowo z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Żukowo;

 

Jak wysoka będzie pomoc?

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego

w wysokości:

 1. 20 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały, dla mieszkańców, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są rencistami
 2. 10 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały dla mieszkańców, którzy są członkami rodziny wielodzietnej.

 

Przez jak długi czas obowiązuje zniżka?

Świadczenie przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku na okres 12 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania uchwały.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wniosku, który mieszkańcy chcący skorzystać z pomocy będą mogli składać.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Żukowie pod nr tel 058 681 82 64.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-05-26)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij