Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wstrzymane

26 października 2020

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o zaprzestaniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żukowo na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Żukowo.

Zgodnie z § 9 ust. 9 Uchwały Nr XLIII/476/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3300 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 4743) „Wnioski o przyznanie dotacji, spełniające warunki określone w niniejszej uchwale, będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym. Po wyczerpaniu środków w danym roku, wnioski nie będą przyjmowane.”.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-10-26)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij