Aktualności - Otrzymywanie decyzji podatkowej ePUAPem (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Kobieta przy laptopie - powiększ

Otrzymywanie decyzji podatkowej ePUAPem (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny)

2 stycznia 2023
Podatniku, jeśli otrzymywałeś decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej możesz to zmienić. W tym celu:
  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
  • Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP,
  • Po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wracając jednocześnie do formy papierowej.

Podatniku, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność, współwłasność małżeńską, to każda z osób która chce otrzymywać decyzję podatkową za pośrednictwem platformy ePUAP zobowiązana jest do złożenia ze swojego konta ePUAP oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. 

Zasada ta dotyczy również małżonków, gdzie każdy z małżonków z osobna winien takie oświadczenie złożyć ze swojej platformy ePUAP.  

W przypadku osób, które takiego oświadczenia nie złożą decyzja jak dotychczas wysyłana będzie tradycyjną drogą pocztową dostarczana przez operatora pocztowego (Poczta Polska).  


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2023-01-02)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij