Aktualności - Organizacje pozarządowe szkoliły się z zakresu przygotowywania umów, ofert i sprawozdań - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Kilkanaście osób przy stołach, słuchających prowadzącego - powiększ

Organizacje pozarządowe szkoliły się z zakresu przygotowywania umów, ofert i sprawozdań

16 września 2022

15 września br. w Sali Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie odbyło się szkolenie pt. " Wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach wniosków o realizację zadania publicznego”.

Jego celem było zwiększenie wiedzy i uzupełnienie lub nabycie praktycznych umiejętności związanych z wzorami dokumentów związanych z realizacją zadań w otwartych konkursach ofert organizowanych prze żukowski samorząd zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W szkoleniu wzięło udział 20 osób, które z ciekawością przysłuchiwało się wykładowi prowadzonemu przez Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – administratywistę, długoletniego pracownika urzędów samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 20 lat działającego w sektorze pozarządowym. W trakcie spotkania obecni mieli możliwość zadawania pytań nurtujących poszczególne organizacje pozarządowe w ich codziennej działalności. Zainteresowane osoby mogły również zgłaszać uwagi do przygotowywanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2023”

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Żukowo a jego organizatorem była Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach.


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2022-09-16)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij