Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ogłoszenie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

8 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 99/2018

Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr XLV/745/2006 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Gminy Żukowo zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Żukowo w 2018 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i zasadach przyznawania dotacji, według ogłoszenia stanowiącego załącznik Nr 1.

§ 2

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowach o wsparcie realizacji zadań, zawartych z poszczególnymi podmiotami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2018-06-08 09:04:06)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2018-06-21 08:33:01)
Liczba odwiedzin: 407
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij