Aktualności - Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Laptop, obok telefon, długopis, pióro i karteczka z napisem: NGO - powiększ

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

17 marca 2023

Ruszył nabór do komisji konkursowych, szukamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2023 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - edycja II, „Promocji i organizacji wolontariatu” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo” - edycja II.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz w związku z § 5 pkt. 1, 7, 21 oraz § 6, 12, 26 uchwały Nr L/672/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25.10.2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w §3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2023” zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2023 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - edycja II, „Promocji i organizacji wolontariatu” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo” - edycja II.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 11 kwietnia 2023 r. pocztą lub drogą elektroniczną do godz.15.30.

Pełna treść ogłoszenia oraz  formularz zgłoszeniowych w załącznikach.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2023-03-17)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij