Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28.05.2020 r.

29 maja 2020

Z dniem 1 czerwca 2020 r.:

 1. Kasa Banku Spółdzielczego w Tczewie znajdująca się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 52 zostanie otwarta dla Klientów. Placówka bankowa będzie przyjmowała Klientów od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-15:00, w piątek w godzinach 8:30-14:30;
 2. Klienci Urzędu Gminy w Żukowie będą mogli załatwić sprawy bezpośrednio w przypadku:
 • spraw wymagających osobistego stawiennictwa Klienta;
 • spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego; ewidencji ludności i dowodów osobistych; świadczenia usług komunalnych; administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klienci proszeni są o załatwianie spraw:

 1. telefonicznie- pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, w jaki sposób można je załatwić;
 2. elektronicznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail (w przypadku pism nie wymagających podpisu) bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło tzw. tymczasowy profil zaufany - https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest;
 3. poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Klienta. Uwaga: wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski i oferty związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego należy składać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w SIWZ dla konkretnego postępowania;
 4. poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego;
 5. bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu.

Klientów Urzędu, którzy z uzasadnionego powodu nie mogą załatwić sprawy w sposób elektroniczny, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Referatem w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie.

W budynkach Urzędu Gminy w Żukowie utworzono strefy przyjmowania Klientów:

 1. ul. Gdańska 48 wejście od strony budynku placówki pocztowej
 • Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej
 • Referat Urbanistyki i Nieruchomości
 • Referat Oświaty i Zdrowia
 • Zespół Promocji Gminy
 • Audytor wewnętrzny
 • Pełnomocnik ds. uzależnień
 • koordynator ds. dostępności

  2. ul. Gdańska 52
 • Referat Podatków i Opłat – wejście od strony banku;
 • Referat Zamówień Publicznych – wejście II
 • Referat Środowiska i Rolnictwa – wejście II
  sprawy dotyczące wycinki drzew, rolnictwa i porządku publicznego – wejście do budynku od strony parkingu
 • Referat Programów Rozwojowych – wejście II
 • Referat Inwestycji – wejście II
 • Zespół Komunikacji Społecznej – wejście II
 • Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń – wejście II
 • Inspektor Ochrony Danych – wejście II
 • Referat Organizacyjny – wejście III
 • Biuro Obsługi Klienta – wejście III
 • Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Gospodarczych (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) – wejście III
 • Urząd Stanu Cywilnego – wejście IV

 

W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość umówienia się z pracownikami merytorycznymi w pokojach pracowników merytorycznych, jednakże wejście na piętra budynków będzie możliwe w asyście pracownika merytorycznego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady wejścia i poruszania się po budynkach:

 1. będąc przy drzwiach należy nacisnąć dzwonek używając rękawiczek bądź powiadomić telefonicznie pracownika, który uzgodnił z Państwem bezpośrednie załatwienie sprawy, celem jego zejścia do strefy przyjmowania
 2. dopuszczalna liczba Klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
 3. dostęp do budynków Urzędu Gminy w Żukowie mają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
 4. osoby wchodzące do budynków Urzędu i przemieszczające się po budynku są obowiązane zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa, dokonać dezynfekcji rąk.

Pisma składane do Urzędu Gminy w Żukowie podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

Do odwołania Urząd Gminy w Żukowie przyjmuje Klientów w następujących godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek 7:30-15:30, środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-15:00, piątek 7:30-14:30.

Wykaz numerów telefonów i maili do poszczególnych referatów pobrać można poniżej.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-05-29)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij