Aktualności - Odprowadzanie wód opadowych w Baninie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
[fot. UG w Żukowie] Odprowadzanie wód opadowych w Baninie - powiększ

Odprowadzanie wód opadowych w Baninie

8 września 2017

Gmina Żukowo wyłączyła z ruchu zalane odcinki drogi w Baninie. Sytuacja spowodowana została ostatnimi kilkudniowymi obfitymi opadami deszczu.

Po ostatnich deszczowych dniach zalany został odcinek drogi od ul. Lotniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Chabrową oraz na ul. Pszennej pomiędzy ul. Kubusia Puchatka a Rolniczą w Baninie. Uruchomione zostały służby ratownicze straży pożarnej oraz wozy asenizacyjne w celu wypompowania wody. W związku z dużym napływem wody w obrębie skrzyżowania Pszenna – Chabrowa i brakiem możliwości bezpiecznego odprowadzania wody, odcinek ul. Pszennej do ul. Lotniczej został wyłączony z ruchu do odwołania.

Problem zalewania dróg w Baninie jest Gminie znany. W związku z tym burmistrz podjął działania zmierzające do wybudowania kolektora odprowadzającego wody opadowe. Na wykonawstwo odbyły się dwa przetargi. Ostatecznie umowa została podpisana 14 lipca 2017 r. na wykonawstwo w trybie zaprojektuj i wykonaj z terminem wykonania do 10 grudnia 2017 r. Wartość zadania to 327 180 zł. Zadanie obejmuje odcinek 400 metrów ul. Pszennej. Powinno to rozwiązać problem zalewania tego obszaru.

Rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych z terenu Banina i Rębiechowa jest uzależnione od budowy zbiornika retencyjnego. Obecnie projekt budowy zbiornika retencyjnego jest w fazie uzgodnień. Budowa zbiornika wpłynie na poprawę stosunków wodnych w Baninie oraz umożliwi Gminie Żukowo w późniejszym czasie inwestowanie w infrastrukturę drogową. Zgodnie z wymogiem Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę kolejnych dróg w Baninie, do momentu wybudowania zbiornika retencyjnego. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL z Poznania, a wartość prac projektowych wynosi 121.905,99 zł brutto. Pojemność maksymalna zbiornika wyniesie do 45 tys. m3, a w ramach prac wykonany zostanie także przelew awaryjny i droga technologiczna wokół zbiornika.


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-09-08)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij