Aktualności - Obwieszczenie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Grafika z napisem 'Obwieszczenie' oraz herbem Gminy Żukowo - powiększ

Obwieszczenie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

3 stycznia 2022

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Według założeń wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych oraz na takich, które z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia do istniejących sieci kanalizacyjnych.

Dotacja dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, o przepustowości do 5 m3/dobę, czyli takich, które nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego ani pozwolenia na budowę (podlegają obowiązkowi zgłoszenia budowlanego). Kwota jednorazowej dotacji wynosi 1 500 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie ma na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, na obszarach nieskanalizowanych.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udzieleniem dofinansowania, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta, w godz. pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Nabór odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie – pok. nr 38 oraz na stronie internetowej Urzędu https://bip.zukowo.pl/ w zakładce „katalog usług” – „środowisko i rolnictwo” – „dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych”.


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2022-01-03)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij