Aktualności - Nowe Zielone Innowacje w gminie Gdańsk i Żukowo - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Nowe Zielone Innowacje w gminie Gdańsk i Żukowo

1 lipca 2022

28 czerwca w Domu Zdrojowym Hevelianum w Gdańsku oraz 30 czerwca w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie odbyły się dwa Lokalne Fora Międzysektorowe. Wydarzenia były podsumowaniem prac zespołów roboczych, utworzonych na potrzeby projektu Zielone Innowacje. Spotkanie przyciągnęło przedstawicieli wszystkich sektorów, którym zależy na reagowaniu na lokalne wyzwania klimatyczne.

Od kwietnia tego roku dwa zespoły w gminach Gdańska i Żukowa równolegle prowadziły prace nad zaprojektowaniem lokalnej, ekologicznej innowacji. W procesie czynnie uczestniczyli reprezentanci organizacji pozarządowych, samorządów, sektora biznesu oraz mieszkańcy obu gmin. Każdy zespół wypracował po dwie koncepcje konkretnych rozwiązań, odpowiadających na lokalne wyzwania klimatyczne. Projekty zaprezentowano podczas Lokalnych For Międzysektorowych.

Zespół roboczy z gminy Gdańsk zaplanował do wdrożenia dwie inicjatywy:

Zieloną Akupunkturę Miasta, czyli punktowe zazielenianie przestrzeni miejskiej oraz aplikację roboczo nazwaną 'dukaTY eko', zachęcającą do aktywności proekologicznej. Zielona Akupunktura Miasta jest elastyczną alternatywą dla przestrzeni, gdzie to tej pory nie widziano możliwości swobodnego sadzenia roślin. Wykorzystanie przestrzeni pionowych i poziomych na nasadzenia np. obsadzanie dachów przystanków i punktów dystrybucji paczek - jak zgodnie stwierdzili członkowie zespołu, w tym zakresie ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Aplikacja ‘dukaTY eko’ umożliwia włączenie się w aktywność ekologiczną w każdym wymiarze mieszkańcom gminy niezależnie od wieku i możliwości czasowych. Za swoje działania aktywiści otrzymują wirtualne dukaty, które pozwalają skorzystać z atrakcji w mieście, usług, wydarzeń. Aplikacja oparta jest na partnerstwie pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami i mieszkańcami.

Tego typu inicjatywy pomagają nam zwiększyć świadomość ekologiczną i lokalny patriotyzm w naszym regionie.- mówi Justyna Błaszak-Gondek- menadżerka ds. rozwoju partnerstw Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

W gminie Żukowo pracowano nad dwoma projektami, które dostosowano do potrzeb lokalnej społeczności. ‘Adopcja drzew’, czyli system nasadzeń, to odpowiedź na wysoką urbanizację gminy i brak długofalowego planowania przestrzeni zielonych. Założeniem projektu jest stworzenie modelu koordynacji obowiązkowych nasadzeń, włączenie społeczności w pielęgnację nasadzeń oraz zaangażowanie przedsiębiorców w ramach CSR.

Drugą wypracowaną koncepcją jest eko plaża o charakterze społecznościowym. W ramach tego projektu zaplanowano przygotowanie terenu dla mieszkańców przy jednym z jezior gminy, tak aby dostosować ją pod kątem integracji lokalnej społeczności, aktywizacji sportowej oraz przyrodniczej.

W tej chwili projekty wymagają wyznaczenia koordynatorów do realizacji zadań i partnerów do współpracy. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation zaprasza do kontaktu wszystkich, którzy chcą zaangażować się we wdrażanie zielonych projektów w obu gminach. - zachęca koordynatorka projektu Aleksandra Wołodko.

W skład międzysektorowego zespołu roboczego z gminy Gdańsk wchodzą przedstawiciele: Agencji Rozwoju Pomorza, Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, firmy SABosca Sp. z o.o., UMWP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, Hevelianum, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Fundacji Twoja Rola, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Fundacji MAMYWENE, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości - Gdański Inkubator Starter, Fundacji Eco-Transmarine.

W gminie Żukowo pracował zespół reprezentowany przez Urząd Gminy Żukowo, radnych gminy Żukowo, sołectwo Czaple, Koła Gospodyń Wiejskich, Fundację Fantom, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie.

Lokalne Fora Międzysektorowe zainaugurowały przemówienia w Gdańsku - Piotra Borawskiego, Wiceprezydenta Gdańska, a w Żukowie - Wojciecha Kankowskiego, Burmistrza Gminy Żukowo. Podczas wydarzeń odbyły się debaty dotyczące zrównoważonych społeczności i możliwości rozwoju Zielonych Innowacji. Prelegentami byli: Ewa Janczukowicz- Cichosz (ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP), dr Max Rykaczewski (ekspert przyrodniczy Hevelianum), Serge Bosca (przedsiębiorca), Damian Mucha i Justyna Błaszak- Gondek (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Debaty poprowadzili doświadczeni dziennikarze: Włodek Raszkiewicz (w Gdańsku) i Tatiana Slowi (w Żukowie). Dobrymi praktykami w dziedzinie innowacji społecznych podzielili się przedstawiciele Fundacji Twoja Rola i Spółdzielni Socjalnej Heca.

Projekt pomorskich Zielonych Innowacji realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation z Gdańska. Fundacja ma ponad 10-letnie doświadczenie w budowaniu dialogu między środowiskami samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Działania fundacji pozwalają tworzyć partnerstwa na rzecz wyzwań społecznych i ekologicznych. Więcej o projekcie: www.forumrozwoju.org.pl/zielone-innowacje oraz na Facebooku Zielone Innowacje: www.facebook.com/ZieloneInnowacje

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Budżet projektu wynosi 91 172,40 euro.

Tekst: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2022-07-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij