Aktualności - LXXI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

27 marca 2024

Za nami Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia radnej Marii Byczkowskiej oraz dyrektor SP nr 2 w Żukowie Mirosławy Żołny. Panie zaprezentowały certyfikaty jakie niedawno otrzymała Gmina oraz szkoła w związku z kolejną edycją programu Samorządowy Lider Edukacji. Dodatkowo Burmistrz Wojciech Kankowski wyróżniony zostałem Medalem Edukacyjnym „Szafir Jakości”.

Następnie radni przystąpili do podejmowania uchwał. Przegłosowano m.in. ważne uchwały dotyczące budżetu na 2024r. i WPF. Wśród zmian znalazły się m.in.:

  • Zwiększenie o 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Księżycowej i Przemysłowej w Baninie
  • Zwiększenie o 35 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pszennej w Baninie
  • Zwiększenie o 150 tys. na adaptację poddasza w szkole w Borkowie na salę do gimnastyki korekcyjnej
  • Zwiększenie o ok. 167 tys. zł na wymianę grzejników w budynku SP nr 1 w Żukowie przy ul. Gdańskiej 66
  • Zwiększenie o ok. 300 tys. zł na remont łącznika pomiędzy budynkiem SP nr 1 w Żukowie, a nowo wybudowaną halą widowiskowo -sportową
  • Wprowadzono dofinansowanie w kwocie 912 tys. zł z programu „Rozświetlamy Gminę Żukowo"

Wykaz wszystkich uchwał przedstawia się następująco:

5.a. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031

5.b. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2024r.

5.c. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przyjaźń w rejonie ulicy Spacerowej, Leśnej i Pagórkowej, gm. Żukowo

5.d. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2024 roku

5.e. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania zarządzania drogą publiczną, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zatoki kiss&ride przy Szkole Podstawowej na ul. Lotniczej w Baninie i współdziałania z Powiatem Kartuskim w zakresie realizacji inwestycji

5.f. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno

5.g. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027

5.h w sprawie rozpatrzenia petycji – petycja uznana za bezzasadną

5.i w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo – większość radnych była przeciw

5.j w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo – skarga uznana za bezzasadną

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Następnie burmistrz, w związku z faktem, iż była to ostatnia sesja tej kadencji, przedstawił prezentację podsumowującą działania Gminy w ostatnich latach. Podkreślił m.in., że poziom zadłużenia w stosunku do dochodów Gminy od 2018 do 2023r. spadł z 25% do 14,46%. Wskazał również na najważniejsze inwestycje.

Z całą prezentacją zapoznać można się poniżej.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2024-03-27)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij