Aktualności - LXIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'LXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Powyżej herb Gminy Żukowo - powiększ

LXIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

19 września 2023

LXIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 września 2023 r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
  5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

5.b. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2023r.

5.c. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2023-2031

5.d. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żukowo

5.e. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żukowo

5.f. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Banino i Rębiechowo w rejonie ulicy Jaskółczej i Pod Chmurką, gm. Żukowo

5.g. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2024”

5.h. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału wynoszącego 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ulicy Leśnej 14 w Cedrach Wielkich oraz udziału wynoszącego 1/180 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej przy ulicy Ogrodowej w Cedrach Wielkich

5.i. w sprawie zaliczenia ulicy Tęczowej w Tuchomiu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

5.j. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Żukowo i uchylenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Żukowo

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2023-09-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij