Inwestycje - Kanalizacja sanitarna w Baninie będzie rozbudowana - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W sali spółki komunalnej Żukowo od lewej stoją: radny Paweł Koreń, radny Albin Bychowski, przedstawiciel wykonawcy zadania, prezes spółki komunalnej Żukowo Michał Sirocki, Burmistrz Wojciech Kankowski, sołtys Banina Wojciech Koza- Zatoński i przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke - powiększ

Kanalizacja sanitarna w Baninie będzie rozbudowana

11 czerwca 2021

Przedsięwzięcie zakłada budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w obrębie ulicy: Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Pszennej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc z siedzibą w miejscowości Stara Kiszewa, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji.

Prace budowlane ruszą w najbliższych czasie i potrwają do końca I kwartału 2022 r.

Zawarta umowa z wykonawcą opiewa się na kwotę 4,3 mln zł,  z czego 2,7 mln zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baninie realizowana jest w ramach projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

W trakcie realizacji jest zadanie  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino” o wartości 13,5 mln zł, również dofinansowane z POiŚ.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej to było jedno z naszych zobowiązań wobec Mieszkańców, które za pośrednictwem gminnej spółki konsekwentnie realizujemy – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – Sieć kanalizacji to ogromne wydatki, ale efektem jest poprawa warunków życia naszych Mieszkańców i oczywiście niższe rachunki w porównaniu z kosztami wywozu szamba.

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

fot. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o.


Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij