Aktualności - Jak działa planowanie przestrzenne? Dlaczego warto się nim zainteresować przed kupnem nieruchomości? - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Mapa, na której między innymi gmina Żukowo. fot. https://sip.gison.pl/zukowo - powiększ

Jak działa planowanie przestrzenne? Dlaczego warto się nim zainteresować przed kupnem nieruchomości?

27 maja 2021

Kupno domu czy działki to jeden z najważniejszych kroków w naszym życiu. Zanim jednak wybierzemy idealną dla nas lokalizację nieruchomości, warto zainteresować się Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W praktyce, dzięki tym dokumentom możemy sprawdzić nie tylko, co możemy wybudować na naszej przyszłej działce, ale też, co obecnie znajduje się na sąsiednich działkach, lub – co ważne – co może na nich powstać w przyszłości (czy przemysł czy domy mieszkalne, czy nowe drogi, itp.?)

W gminie Żukowo, na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 25,2 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 26,1 %. Różnica wynosi 0,9 % czyli około 155 ha.

Link do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo: https://bip.zukowo.pl/m,2077,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-zukowo.html

Link do mapy z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

https://sip.gison.pl/zukowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest dokumentem utworzonym zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MPZP jest aktem prawnym, w którym ustala się szczegółowe przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Uchwalenie planu miejscowego niezgodnego ze studium stanowi istotne naruszenie zasad trybu jego sporządzania co skutkuje nieważnością planu.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest sporządzone dla całego obszaru gminy Żukowo, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania. Obecne studium uchwalono w 2002r. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast wiąże Organ - Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy do koordynacji ustaleń tych planów. Studium stanowi bowiem wyjściowy punkt widzenia i wyraz polityki przestrzennej gminy, który ukierunkowuje planowanie przestrzenne. Projekt MPZP podlega szczegółowym uzgodnieniom i opiniom z instytucjami zgodnie z ustawą oraz podlega publicznemu wyłożeniu i dyskusji publicznej

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed kupnem nieruchomości? Dobrze sprawdzić księgę wieczystą danej nieruchomości, „historię” działki, dostęp do drogi publicznej czy jej uzbrojenie.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-05-27)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij