Aktualności - Informacja o roznoszeniu decyzji podatkowych - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Budynek Urzędu Gminy w Żukowie - powiększ

Informacja o roznoszeniu decyzji podatkowych

26 stycznia 2024

Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Żukowie informuje, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024.

Informujemy, że decyzje roznosić będą na terenie: 

 • sołectwa 

 

 1. Pępowo, część Chwaszczyna– pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pani Beata Damps,
 2. Niestępowo - sołtys - Pani Emilia Młyńska,
 3. Łapino Kartuskie - sołtys  - Pani Angelika Zielińska,
 4. Miszewo – sołtys – Pani Bogumiła Wandtke,
 5. Otomino – sołtys – Mirosław Wilczewski,
 6. Skrzeszewo - sołtys  - Pani Elżbieta Klinkosz,
 7. Banino  - sołtys  - Pan Wojciech Koza-Zatoński,
 8. Leźno - sołtys  - Pan Grzegorz Rek,
 9. Małkowo – sołtys – Elżbieta Gruba,
 10. Widlino – sołtys – Dorota Tuskowska,
 11. Czaple- sołtys – Katarzyna Cichowicz,
 12. Żukowo Wieś, Babi Dół - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pan Andrzej Kitowski,
 13. Przyjaźń - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie  - Pani Mariola Krasowska,
 14. Tuchom - sołtys  - Pan Zbigniew Lidzbarski,
 15. Rutki, Borkowo - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pani Joanna Treder,
 16. Glincz - sołtys  - Pani Izabela Małycha,
 • miasta Żukowo
 1. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pani Alicja Darga,
 2. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pani Monika Piastowska,
 3. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie – Pani Magdalena Groth.

 

Informacje na temat doręczania decyzji na terenie pozostałych sołectw Gminy Żukowo będą na bieżąco aktualizowane. 

W myśl §  144 §  1b pkt 2, §  1c pkt 2 oraz §  4 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2383 ze zm.), który stanowi cyt. „W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez: pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma: za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. (…) W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.” 

Na żądanie podatnika, adresata zobowiązani są do przedstawienia upoważnienia do doręczania przesyłek własnych Urzędu Gminy w Żukowie. Upoważnienie jest ważne wyłącznie z dowodem osobistym.  

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru. 

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 24 stycznia do 29 lutego 2024 roku włącznie.
Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla sołectw: Sulmin, Rębiechowo, Nowy Świat, część Chwaszczyna oraz podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Żukowo. 

Dodatkowe informacje pod nr. 58 685 83 33, 685 83 04 


 


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2024-01-26)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij