Komunikaty i ogłoszenia - Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Przedłużono termin na składanie wniosków do 23.12.2016 r. - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Przedłużono termin na składanie wniosków do 23.12.2016 r.

20 grudnia 2016

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski informuje, że gmina Żukowo przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinasowanie do 85% kosztów kwalifikowanych instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych. Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie w szczególności na instalacji kotłów opalanych biomasą na potrzeby centralnego ogrzewania oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie zachęcam do złożenia Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia - potwierdzającego spełnienie kryteriów rekrutacji, oraz Ankiety pozwalającej na dobór i określenie zainteresowania konkretnym rozwiązaniem instalacji odnawialnych źródeł energii ( OZE) w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentacji są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo: www.zukowo.pl-oraz pod numerem telefonu 691-105-200

Dokumentację można składać osobiście w biurze podawczym pok. 3, pocztą na adres Gminy z dopiskiem „OZE-Dotacja” lub przesłanie skanu na e-mail j.fiedorowicz@zukowo.pl lub faksem: (58) 685 83 30. Informacje o projekcie w pokoju 13 lub 32.

Dofinasowanie będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Serdecznie zapraszam do składania deklaracji uczestnictwa w planowanym  Projekcie.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Radosław Cebela (2016-12-20)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy ŻukowoPrzekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij