Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Inwestycje

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

8 października 2018

 

W dniu 29 maja 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (reprezentowanym przez  Pana Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego, a Gminą Miasta Gdańska (reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Dulkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”.

 

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Gmina Żukowo
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

Nr RPPM.09.01.01-22-0008/17 z dnia 29.05.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 41 986 982,65 zł
Koszt kwalifikowalny: 41 986 982,65 zł
Koszt niekwalifikowalny: 0,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 15 538 079 zł
Poziom dofinansowania projektu: 37,01% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9. Mobilność
Działanie: 9.01 Transport miejski
Poddziałanie: 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.06.2015 - 31.12.2020

 

Zakres projektu

Miejscem realizacji projektu jest bezpośrednie otoczenie dwóch przystanków kolejowych: Rębiechowo i Gdańsk – Osowa, przez które przebiegają linie kolejowe obsługiwane przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Przystanki te leżą w bliskim sąsiedztwie granicy Gdańska i gminy Żukowo.

W związku z utrzymującym się dużym zainteresowaniem korzystaniem z komunikacji kolejowej  zwiększono częstotliwość kursowania pociągów na tych trasach. Niestety utrudnieniem pozostaje nadal dotarcie do przystanków PKM, zwłaszcza tam, gdzie nie ma wystarczająco rozwiniętej sieci autobusowych linii dowozowych ani parkingów Park&Ride (Parkuj i jedź) i Bike&Ride (Zaparkuj rower i jedź).

Dzięki budowie dróg dojazdowych i parkingów przy węzłach Osowa i Rębiechowo powstanie sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych. Możliwe będzie pozostawienie samochodu i kontynuowanie podróży koleją w inne rejony miasta.

W ramach węzła „Rębiechowo” powstanie:
- parking przesiadkowy na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnienie, oświetlenie, stojaki dla rowerów, wykonanie monitoringu (zakres Gminy Miasta Gdańska),
- drogi dojazdowe: rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego (zakres Gminy Żukowo).

Projektowany parking jest zlokalizowany bezpośrednio w rejonie przystanku PKM "Rębiechowo”.
Projektowany układ drogowy bezpośrednio graniczy z Gdańskiem i zlokalizowany jest w Rębiechowie oraz w miejscowości Czaple.

Planowany układ tras rowerowych (wraz z fragmentami przebudowywanych dróg) znajduje się w Rębiechowie, Leźnie, Lniskach, Chwaszczynie, Baninie, Pępowie.
Trasy rowerowe - razem ok: 25 880 m długości:
• Trasa nr 1: Rębiechowo – Lniska – ok. 7 550 m;
• Trasa nr 2: Rębiechowo – granica Banino / Pępowo – ok. 1 810 m;
• Trasa nr 3: Banino – Pępowo – ok. 2 900 m;
• Trasa nr 4: Rębiechowo – granica Miszewo / Małkowo – ok. 6 470 m;
• Trasa nr 5: Rębiechowo - Chwaszczyno - ok. 7 150 m.

Drogi dojazdowe:
- ul. Akacjowa - ok. 750 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu),
- ul. Słoneczna - ok. 2 400 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu),
- ul. Czaple (przedłużenie ul. Bysewskiej) - ok. 800 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu).

W ramach węzła „Gdańsk Osowa” powstanie:
- połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową (zadanie wykonane),
- przebudowany układ pętli autobusowej przy przystanku PKM Osowa,
- parkingi przy przystanku PKM Osowa.

Droga dojazdowa: odcinek od ul. Barniewickiej do ul. Letniskowej (przedłużenie ul. Biwakowej) o długości 174 m i ul. Letniskowa o długości 120 m;

Przebudowa pętli autobusowej:
• pojemność dla 3 linii kończących trasę
• przystanki (kierunkowy układ) dla linii przelotowych (169, 269),
• zaplecze socjalne dla kierowców GAiT, oraz
• zintegrowane we wiatach tablice SIP.

Parking na ok. 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (zadanie wykonane) i rowerów.

odział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Gmina Miasta Gdańska Partner - Gmina Żukowo
Wartość całkowita projektu: 11 376 031,00 zł 30 610 951,65 zł
Koszt kwalifikowalny: 11 376 031,00 zł 30 610 951,65 zł
Koszt niekwalifikowalny: 0,00 zł 0,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE 6 701 895,66 zł 8 836 183,34 zł

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2018-10-08 15:07:22)
Informację zmodyfikował(a): Natalia Piotrzkowska (2018-10-17 08:15:04)
Liczba odwiedzin: 602
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij