Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
[fot. Natalia Piotrzkowska] LVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - powiększ

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

9 listopada 2018

Odbędzie się dnia 13 listopada 2018 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew z gatunku lipa drobnolistna będących elementem składowym pomnika przyrody „Aleja Lipowa nr 1045” biegnącej pomiędzy miejscowościami Leźno - Pępowo, gm. Żukowo, droga powiatowa nr 1900 G.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew z gatunku lipa drobnolistna będących elementem składowym pomnika przyrody „Aleja Lipowa nr 1045” biegnącej pomiędzy miejscowościami Leźno - Pępowo, gm. Żukowo, droga powiatowa nr 1900 G.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2019”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Łapino Kartuskie, oznaczonej jako działka nr 73/1.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Łapino Kartuskie, oznaczonej jako działka nr 72/36.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulmin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Żukowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2018-11-09 12:50:16)
Informację zmodyfikował(a): Natalia Piotrzkowska (2018-11-09 12:50:36)
Liczba odwiedzin: 311
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij