Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

700 tys. na wspólne inwestycje Gminy Żukowo i Powiatu Kartuskiego

22 grudnia 2020

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Żukowo z budżetu Gminy w 2020 r. została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Kartuskiemu na łączną kwotę około 700 tys. zł.

W ramach niniejszej współpracy zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 1929G poprzez budowę chodnika na odcinku Przyjaźń – Łapino, wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Żukowo wyniosła 235 665,88 zł,
  • wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 1901G ulica Lotnicza w Baninie, udział w kosztach realizacji po stronie Gminy Żukowo wyniósł  98 689,05 zł
  • wykonanie ulepszenia nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi 1902 G w miejscowości Tuchom oraz budowa chodnika przy ul. Długiej przy partycypacji Gminy Żukowo w kwocie  60 000,00 zł,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1930G poprzez budowę chodnika na odcinku Niestępowo – Sulmin przy udziale środków pochodzących z budżetu Gminy Żukowo w kwocie  150 000,00 zł,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1928G poprzez budowę chodnika na odcinku Babi Dół – Skrzeszewo, wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Żukowo wyniosła 95 500 zł.

Dodatkowo Gmina Żukowo przekazała kwotę 21 999 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1900G w Pępowie, polegającą na budowie oznakowania przejścia dla pieszych w postaci umieszczenia radarowego wyświetlacza prędkości przy stacji benzynowej w miejscowości Pępowo. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia także Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego  w Pępowie przekazało środki w kwocie 7.000 zł.

W ramach współpracy pomiędzy samorządami dofinansowano także koszty związane z najmem lokalu na siedzibę Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach z siedzibą w Żukowie przy ul. Prusa 49  w kwocie 25 000,00 zł.

Wspólne działania Gminy Żukowo i Powiatu Kartuskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa będą kontynuowane w 2021 roku.


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2020-12-22)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij