Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nr kont indywidualnych na 2019 - bez zmian w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Od 1 maja będą obowiązywać nowe stawki


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

U W A G A
M I E S Z K A Ń C Y

Informujemy, że w okresie od 01.01.2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.  dotychczasowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie. Obecnie Rada Miejska w Żukowie na sesji w dniu 26 marca br. podjęła uchwałę o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast informację o nowych stawkach zamieścimy z chwilą wejścia w życie podjętej uchwały tj. po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. O nowych stawka będą również Państwo powiadomieni osobnym zawiadomieniem. Numer kont indywidualnych dla Państwa nieruchomości nie uległy zmianie dlatego nie były i nie będą wysyłane listownie do Państwa nieruchomości druki wpłat. Należności nadal należy wpłacać bez wezwania w dotychczasowych terminach do dnia 15-go miesiąca parzystego tj. za styczeń i luty do 15 lutego, za marzec i kwiecień do 15 kwietnia, za maj i czerwiec do 15 czerwca itd. na posiadane konto. Wpłat można dokonywać drogą elektroniczną lub wypełniając druk wpłaty na poczcie lub w dowolnym banku. Nowe druki wpłat można na żądanie pobrać w pok. 32 i 33 tut. Urzędu.Dla przypomnienia podajemy obecnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przy selektywnej zbiórce odpadów

  • 13 zł/ miesiąc od gospodarstwa domowego liczącego jedna osobę,
  • 26 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 39 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
  • 43 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.

Przy nieselektywnej zbiórce odpadów

  • 20 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego jedna osobę,
  • 40 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 60 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
  • 70 zł/miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-10)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij