Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Podstawa prawna


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm..

- Uchwała nr XVII/188/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo (serwis BIP).

UCHWAŁA NR LIII/661/2018 - LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.

UCHWAŁA NR LIV/698/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.

- Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej z dnia 2015.05.26 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (serwis BIP).

- Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (serwis BIP).

UCHWAŁA NR LIII/662/2018 - LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XLIV/509/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (serwis BIP)

UCHWAŁA NR XX/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo (serwis BIP).

UCHWAŁA NR XX/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (serwis BIP).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19)

 

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij