Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.   o publicznym transporcie zbiorowym, miasta spełniające określone kryteria demograficzne, są zobowiązane do dnia 1 marca 2014 r. do przyjęcia w drodze uchwały planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie - Planu transportowego), obejmującego sieć komunikacyjną, której są organizatorem. Rada Miasta Gdyni zobligowana została więc do uchwalenia Planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.


Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025", który w dniach od 18 stycznia do 7 lutego 2014 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń;
  • zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu;
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Od 18 stycznia do 7 lutego 2014 r., projekt planu zostanie wyłożony do wglądu w recepcji Obserwatorium Zmian Gdynia Infobox, przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni. Z dokumentem zaznajomić się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, w soboty w godzinach 12-18 i w niedziele w godzinach 12-16.

Dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej ZKM w Gdyni w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4757_91174.html

Uwagi do planu będzie można przekazywać na specjalnie przygotowanym formularzu, do 7 lutego 2014 r., lub przesyłając je mailem na adres:plan.transportowy@zkmgdynia.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego".

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij