Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Opłaty za korzystanie ze środowiska


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o obowiązku ponoszenia opłat na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku za korzystanie ze środowiska w przypadku: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych, wprowadzania ścieków (wód opadowych) do wód lub do ziemi; poboru wód; składowania odpadów.

Powyższy obowiązek dot. przedsiębiorców, przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (m.in.: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy; samorządowe zakłady budżetowe; fundacje; stowarzyszenia; instytucje kultury, SPZOZ-y) oraz osoby fizyczne niebędące podmiotem, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-07-07)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij