Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Ogłoszenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2018 r.”


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza wszystkich zainteresowane organizacje społeczne, działające na obszarze gminy Żukowo, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2018 r.”

Na podstawie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zm.) wszystkie zainteresowane  organizacje  społeczne , których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Żukowo mogą składać opinie lub uwagi w następujący sposób:

- pisemnie na adres Urzędu Gminy w Żukowie, ul Gdańska 52, 83-330 Żukowo , złożoną osobiście w pok. Nr 3 w godz. Urzędowania urzędu tj. pn.-wt. 7.30- 17.00; śr. Czw. 7.30- 15.30 i pt. 7.30- 15.00;
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: ugzukowo@zukowo.pl; sekretariat@zukowo.pl;
- faksem na nr ( 58) 685-83-30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt opinia o projekcie uchwały winna być złożona w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację projektu programu.

Wszelkie uwagi i opinie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2018-02-02)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij