Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Ogłoszenie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Żukowo, dnia 31.01.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza wszystkich zainteresowane organizacje społeczne, działające na obszarze gminy Żukowo, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2017 r.”

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.856 ) wszystkie zainteresowane organizacje społeczne , których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Żukowo mogą składać opinie lub uwagi w następujący sposób:

  1. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Żukowie, ul Gdańska 52, 83-330 Żukowo , złożoną osobiście w pok. Nr 3 w godz. Urzędowania urzędu tj. pn.-wt. 7.30- 17.00; śr. Czw. 7.30- 15.30 i pt. 7.30- 15.00;

  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres : ugzukowo@zukowo.pl; sekretariat@zukowo.pl;

  3. faksem na nr ( 58) 685-83-30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt opinia o projekcie uchwały winna być złożona w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację projektu programu.

Wszelkie uwagi i opinie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij