Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

O inicjatywie Młodzieżowa Rada Gminy Żukowo


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Masz prawo!

Chcemy pokazać Tobie i innym młodym ludziom,

w jaki sposób korzystać ze swojego prawa do działania w społeczności lokalnej.

 

Czym jest MRG?

Ty, Twoje koleżanki i koledzy mieszkający na terenie gminy Żukowo– wszyscy możecie wpływać na lokalne  życie – niezależnie od tego, czy zostaliście radnymi MRG, czy po prostu macie ciekawe pomysły do zrealizowania.

Nie musisz być radnym MRG, aby działać.

Zadaniem radnych MRG, jest reprezentowanie i włączanie w działanie jak największej liczby uczniów.

MRG to grupa młodzieży, która współpracuje z dorosłymi radnymi miasta

Głównymi bohaterami MRG jesteście Wy. Korzystajcie jednak z pomocy koordynatorów, posiłkujcie się ich wiedzą i doświadczeniem. Samorząd nie będzie sprawnie funkcjonował bez wsparcia Burmistrza i Rady Miejskiej.

Realizujcie też własne pomysły.

Przekonujcie dorosłych, że Wasze pomysły są równie wartościowe.

Burmistrz i Rada Miejska są waszymi sojusznikami – wykorzystajcie to.

MRG a prawo

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 5b.

 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
 2. Rada miejska na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
 3. Rada miejska, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Poza Ustawą o samorządzie gminnym prawa obywateli regulowane są także przez akt prawny wobec niej nadrzędny – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja zapewnia m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one zawsze, nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu MRG.

Statut. Co i jak.

Statut MRG nadawany jest przez dorosłą radę miasta. Opisane są w nim cele i zadania MRG, organizacja pracy czy zasady przeprowadzania wyborów. Zobacz statut

Cele MRG

Celem działania MRG jest:

 1. upowszechnienie idei samorządowej,
 2. współpraca z organami samorządu lokalnego,
 3. zwiększenie aktywności młodzieży,
 4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
 5. promowanie idei społeczeństwa demokratycznego.

Zadania MRG

MRG realizuje swoje cele poprzez:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy istotne dla środowiska młodych,
 2. postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży,
 3. inicjowanie działań dotyczących młodzieży,
 4. podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,
 5. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży,
 6. prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,
 7. nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady,
 8. cykliczne spotkania informacyjne z Burmistrzem Gminy Żukowo oraz radnymi Rady Miejskiej.
Informację wprowadził(a): Anna Kowal (2017-05-25)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij