Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Osiągnięte poziomy recyklingu


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
  1. Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganychpoziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Jednym z podstawowych celów nowego system gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska orazzwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3 b ustawy o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1290) orazrozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • W przypadku odpadów komunalnych takich jak : papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło- co najmniej 50 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • W przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- co najmniej 70 % wagowo odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [ % ]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

 Poziom wymagany ustawą :papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Żukowo

24,14

32,43

27,68

50,97

50,10

49,01

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [ % ]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

 Poziom wymagany ustawą : odpady inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Żukowo

100

91,30

70,66

59,24

65,21

49,46

 

 

 

 

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

 

2012 r.

 16 lipiec 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipiec 2020 r.

 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.[%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Żukowo

98,87

145,99

121,4

95,48

4,76

6,22

 

 

 

 

Osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło (%)

 

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

 

Poziom wymagany ustawą

 

>16

>18

>20

>30

>40

>50

Nazwa firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONDIS SP.Z O.O.

 

0

X

22,59

24,42

 

 

 

CLEAN-BUD SP.ZJ.

 

0

43,6

43,09

43,48

 

 

 

ELWOZ SP.Z O.O.

 

0

22

30,48

21,16

 

 

 

TRANSPORT-WYWÓZ ŚMIECI MARIA FLISIK

 

0

X

22,59

24,5

 

 

 

GREEN SERVICE JOLANTA SKURA

 

0

X

X

X

 

 

 

P.P.U. METALPOL

 

0

37

29,7

X

 

 

 

P.H.U SANIKO ANDRZEJ KOSZAŁKA

 

0

X

22,09

X

 

 

 

F.T.U POD SKARPĄ PIOTR POSPIESZNY

 

0

X

22,3

23,66

 

 

 

P.R.S.P SANIPOR SP.Z O.O.

 

16,87

33,6

30,59

31,2

 

 

 

SAPO STANISŁAW KLAWIKOWSKI SP.J.

 

0

X

X

X

 

 

 

SITA/SUEZ PÓŁNOC SP.Z O.O.

 

0

54,5

36,63

234,01

 

 

 

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP.Z O.O.

 

0

X

X

X

 

 

 

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STRACH

 

1,29

17,1

X

24,52

 

 

 

F.P. W STACHTRANS STANISŁAW MIELEWCZYK

 

 

X

X

22,56

 

 

 

P.T.H PESTAR EUGENIUSZ PIECHOWSKI

 

0

X

X

X

 

 

 

STENA RECYKLING SP.Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

KON-TRA SP. Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

GREEN-ART. ACER PIOTR DETTLAFF

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "JUREX" JERZY SMOLEŃ

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "DARPOL"

 

 

X

X

X

 

 

 

"DIF" S.C. P.U.H.

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "UNIPOL" S.C.

 

 

X

X

X

 

 

 

"IMAR" SP ZO.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

FIRMA HANDLOWA MAZUR HANNA

 

 

X

X

X

 

 

 

ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. W PILE

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z O.O.

 

 

X

X

56,41

 

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE STANISŁAW STAUBACH

 

 

X

X

X

 

 

 

RADPOL RADOSŁAW POZNAŃSKI

 

 

X

X

X

 

 

 

KOM-BIS SP. Z O.O.

 

 

 

 

24,76

 

 

 

KOMUNALEXPRESS SP.Z O.O.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  odpady inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [ % ]

 

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

 

Poziom wymagany ustawą

 

>40

>42

>45

>50

>60

>70

Nazwa firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONDIS SP.Z O.O.

 

0

X

X

0

 

 

 

CLEAN-BUD SP.ZJ.

 

100

X

X

0

 

 

 

ELWOZ SP.Z O.O.

 

100

X

79,56

94,6

 

 

 

TRANSPORT-WYWÓZ ŚMIECI MARIA FLISIK

 

0

X

X

X

 

 

 

GREEN SERVICE JOLANTA SKURA

 

100

56,6

X

52,63

 

 

 

P.P.U. METALPOL

 

0

X

X

X

 

 

 

P.H.U SANIKO ANDRZEJ KOSZAŁKA

 

0

X

X

X

 

 

 

F.T.U POD SKARPĄ PIOTR POSPIESZNY

 

100

X

X

0

 

 

 

P.R.S.P SANIPOR SP.Z O.O.

 

100

100

75,99

0

 

 

 

SAPO STANISŁAW KLAWIKOWSKI SP.J.

 

100

X

X

X

 

 

 

SITA/SUEZ PÓŁNOC SP.Z O.O.

 

100

44,7

X

0

 

 

 

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP.Z O.O.

 

0

X

X

X

 

 

 

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STRACH

 

0

X

X

0

 

 

 

F.P. W STACHTRANS STANISŁAW MIELEWCZYK

 

 

X

X

0

 

 

 

P.T.H PESTAR EUGENIUSZ PIECHOWSKI

 

0

X

X

X

 

 

 

STENA RECYKLING SP.Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

KON-TRA SP. Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

GREEN-ART. ACER PIOTR DETTLAFF

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "JUREX" JERZY SMOLEŃ

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "DARPOL"

 

 

X

X

X

 

 

 

"DIF" S.C. P.U.H.

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "UNIPOL" S.C.

 

 

X

X

X

 

 

 

"IMAR" SP ZO.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

FIRMA HANDLOWA MAZUR HANNA

 

 

X

X

X

 

 

 

ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. W PILE

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z O.O.

 

 

X

21,97

0

 

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE STANISŁAW STAUBACH

 

 

X

X

X

 

 

 

RADPOL RADOSŁAW POZNAŃSKI

 

 

X

X

X

 

 

 

KOM-BIS SP.Z O.O.

 

 

 

 

0

 

 

 

KOMUNAL EXPRESS SP.Z O.O.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r (%)

 

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów

 

<50

<45

<45

<40

<40

<35

Nazwa firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONDIS SP.Z O.O.

 

0,62

0,8

9,57

4,74

 

 

 

CLEAN-BUD SP.ZJ.

 

0,03

0,1

8,5

6,05

 

 

 

ELWOZ SP.Z O.O.

 

0,17

0,06

0

4,65

 

 

 

TRANSPORT-WYWÓZ ŚMIECI MARIA FLISIK

 

4,18

6,3

0

0

 

 

 

GREEN SERVICE JOLANTA SKURA

 

0

X

X

X

 

 

 

P.P.U. METALPOL

 

0

0,3

4,43

X

 

 

 

P.H.U SANIKO ANDRZEJ KOSZAŁKA

 

0,06

X

X

X

 

 

 

F.T.U POD SKARPĄ PIOTR POSPIESZNY

 

0

0,4

X

0

 

 

 

P.R.S.P SANIPOR SP.Z O.O.

 

8,15

47,5

X

26,98

 

 

 

SAPO STANISŁAW KLAWIKOWSKI SP.J.

 

0,03

X

X

X

 

 

 

SITA/SUEZ PÓŁNOC SP.Z O.O.

 

7,37

50

9,43

2,66

 

 

 

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP.Z O.O.

 

0

1

X

X

 

 

 

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STRACH

 

1,33

2,2

3,97

5,6

 

 

 

F.P. W STACHTRANS STANISŁAW MIELEWCZYK

 

 

X

X

0,01

 

 

 

P.T.H PESTAR EUGENIUSZ PIECHOWSKI

 

0

X

X

X

 

 

 

STENA RECYKLING SP.Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

KON-TRA SP. Z O.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

GREEN-ART. ACER PIOTR DETTLAFF

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "JUREX" JERZY SMOLEŃ

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "DARPOL"

 

 

X

X

X

 

 

 

"DIF" S.C. P.U.H.

 

 

X

X

X

 

 

 

P.H.U. "UNIPOL" S.C.

 

 

X

X

X

 

 

 

"IMAR" SP ZO.O.

 

 

X

X

X

 

 

 

FIRMA HANDLOWA MAZUR HANNA

 

 

X

X

X

 

 

 

ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. W PILE

 

 

X

X

X

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z O.O.

 

 

X

X

29,09

 

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE STANISŁAW STAUBACH

 

 

X

X

X

 

 

 

RADPOL RADOSŁAW POZNAŃSKI

 

 

X

X

X

 

 

 

KOM-BIS SP.Z O.O.

 

 

 

 

0

 

 

 

KOMUNAL EXPRESS SP.Z O.O.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X-FIRMA NIE ODBIERAŁA TEGO TYPU ODPADÓW

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij