Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Kontrole nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Referat Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu informuje, że sukcesywnie są prowadzone kontrole nieruchomości na terenie gminy Żukowo w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Poniżej zamieszczamy raport przeprowadzonych kontroli:

CHWASZCZYNO

Wyniki kontroli
18.01.2016 roku
Skontrolowano 10 posesji, które nie dostarczyły informacji do tut. Urzędu do prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Podczas kontroli nie stwierdzono wycieku nieczystości. Właściciele nieruchomości zostali poinformowani o konieczności posiadania umowy z firmą wywożącą odpady jak również dowodów potwierdzających wywóz nieczystości.
11.03.2016 roku
Skontrolowano 3 nieruchomości, z których 1 nieruchomość była niezamieszkała a u pozostałych nie stwierdzono wycieku nieczystości.

CZAPLE

Wyniki kontroli
Od 01.10 do 28.10.2015 roku
Skontrolowano 21 nieruchomości, we wszystkich kontrolowanych nieruchomościach nie stwierdzono wycieku nieczystości. Większość właścicieli kontrolowanych nieruchomości nie posiadało podpisanych umów z firmami na odbiór nieczystości ciekłych. Podczas kontroli zostali poinformowani o konieczności posiadania takiej umowy oraz o konieczności posiadania dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. 15-stu właścicieli dostarczyło do tut. Urzędu wymagane umowy.

NOWY ŚWIAT

Wyniki kontroli
25.11.2015 roku
Skontrolowano 6 nieruchomości. W kontrolowanych nieruchomościach nie stwierdzono wycieku i wszyscy kontrolowani właściciele nieruchomości dostarczyli wymagane umowy z firmami świadczącymi usługi wywozu nieczystości ciekłych.
12.04.2016 roku
Skontrolowano 2 posesje oraz w 5 skrzynkach, ze względu na nieobecność właścicieli nieruchomości pozostawiono informację o przeprowadzonej w okolicy kontroli oraz o obowiązku posiadania umów i dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

OTOMINO

Wyniki kontroli
10.12.2015 roku
Skontrolowano 11 nieruchomości. Nie stwierdzono wycieku, wszystkie kontrolowane nieruchomości posiadały umowy na wywóz odpadów ciekłych.

WIDLINO

Wyniki kontroli
10.12.2015 roku
Skontrolowano 2 nieruchomości, u których nie stwierdzono wycieku.

SULMIN

Wyniki kontroli
27.10.2015 roku
Skontrolowano 17 nieruchomości. Podczas kontroli nie stwierdzono wycieku nieczystości. Właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadali wymaganych umów poinformowano o obowiązku zawarcia takich umów. W ustalonym terminie wszyscy kontrolowani właściciele dostarczyli do tut. Urzędu zawarte umowy .

RUTKI

Wyniki kontroli
07.04.2016 roku
Skontrolowano 4 posesje, mieszkańców nieposiadających umowy z żadną z firmą wywozową odpady ciekłe poinformowano o konieczności posiadania takiego dokumentu. W skrzynkach na korespondencję przy 2 posesjach, ze względu na nieobecność właścicieli posesji, pozostawiono informację o przeprowadzonej w okolicy kontroli zbiorników bezodpływowych oraz konieczności zawarcia umów z firmą opróżniająca szamba jeżeli takiej umowy nie posiadają.

TUCHOM

Wyniki kontroli
08.04.2016 roku
Skontrolowano 5 posesji, podczas kontroli nie stwierdzono wycieku nieczystości, przy 7 posesjach, ze względu na nieobecność właścicieli posesji, pozostawiono informację o przeprowadzonej w okolicy kontroli zbiorników bezodpływowych oraz konieczności zawarcia umów z firmą opróżniająca szamba jeżeli takiej umowy nie posiadają.

GLINCZ

Wyniki kontroli
12.04.2016 roku
Skontrolowano 9 posesji. Nie stwierdzono wycieku. W 2 skrzynkach, ze względu na nieobecność właścicieli posesji pozostawiono informacje o przeprowadzonej w miejscowości kontroli.

LEŹNO i PĘPOWO

Wyniki kontroli
13.04.2016 roku
Przeprowadzono kontrolę zbiorników bezodpływowych na terenie 2 posesji. Większość posesji z miejscowości Leźna i Pępowa są podłączone do systemu kanalizacyjnego. Natomiast w 6 skrzynkach ze względu na nieobecność właścicieli posesji pozostawiono informacje o przeprowadzonych kontrolach.
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij