Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

15 października 2019

XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 22 października 2019 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie (Żukowo ul. Kościerska 2A), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał: 5.1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowo na lata 2019-2020”.

5.2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu.

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych udziałów.

5.4. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

5.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5.6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.

5.7. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2020”.

5.8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka 3253/4, położonej w miejscowości Borowiec.

5.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Żukowie.

5.10. w sprawie nadania nazwy ulicy w Glinczu.

5.11. w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.

5.12. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.

5.13. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzeszewie.

5.14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo.

5.15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

5.16. w sprawie ustanowienia na rok 2020 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

8. Wnioski radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-10-15 11:35:14)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2019-10-15 11:35:56)
Liczba odwiedzin: 700
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij