Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

VIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

21 maja 2019

VIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 28 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027
5.3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2019r.
5.4. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5.5. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
5.6. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
5.7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne wyniki w nauce
5.8. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
5.9. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Żukowo
5.10. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żukowo oraz określenia wysokości stawek procentowych
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Glinczu
5.12. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chwaszczyno
5.13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezbudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Leźno, gmina Żukowo.
5.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żukowo
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Glinczu, na okres 5 lat
5.17. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie
5.18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy północnej części ulicy Dambka we wsi Żukowo, gmina Żukowo
5.19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino, w rejonie ulic: Dębowej i Kościelnej
5.20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej
5.21. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku usługowego położonego przy ul. Gdańskiej 52 w miejscowości Pępowo gm. Żukowo – działka nr 7 i 30, względem usytuowania istniejącej zieleni oraz pomnika przyrody nr 1045 „Aleja Lipowa” biegnącej w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G.

6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
8. Wnioski radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-05-21 13:23:16)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2019-05-21 13:25:13)
Liczba odwiedzin: 434
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij