Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Spotkanie konsultacyjne „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”

12 września 2017

W dniu 5 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie w sprawie programu współpracy Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy oraz przedstawiciele Gminy Żukowo.

Początek dyskusji dotyczył rozszerzenia katalogu zadań ze sfery pożytku publicznego podlegających dofinansowaniu oraz konieczności zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację programu. Ze strony organizacji padła propozycja dodania do katalogu zadań następujących obszarów: rewitalizacja, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej zabiegał o dopisanie obszaru ze sfery pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie finansowania organizacji pozarządowych działających w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozbudowy i budowy obiektów sportowych zorganizowane zostanie w październiku dodatkowe spotkanie w tej sprawie.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel UKS Trampek z Przyjaźni pan Leszek Kulesza opowiedział o sukcesie klubu tj. pozyskaniu dotacji w ramach programu KLUB 2017 Ministra Sportu i Turystyki. Z tego samego źródła otrzymały także dofinansowania KS „Amigo Przyjaźń”, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe VIGO Tuchom oraz Klub Sportowy „Sulmin”. Dlatego zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w trwającym konkursie o dotacje z Funduszu Akumulator Społeczny oraz szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o dotacje przyznawane przez jednostki lokalne, wojewódzkie i ministerstwa.

Przedstawiciele organizacji ustalili utrzymanie programu współpracy w formule rocznej. Dyskutowano także na temat korzyści składania wniosków elektronicznych za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

Szukano wspólnych rozwiązań w celu usprawnienia współpracy. Istnieje potrzeba skutecznej wymiany informacji, wspólnej promocji przedsięwzięć i pogłębiania wiedzy o nowych możliwościach dla organizacji. Wkrótce wprowadzone zostaną nowe rozwiązania w tym zakresie. Urząd Gminy zaprasza organizacje do zaprezentowania swojej działalności w drukowanej broszurze oraz poprzez wpisanie imprez do "Kalendarza wydarzeń Gminy Żukowo 2018”. Pani Sylwia Laskowska-Bobula poinformowała zebranych o planowanym udostępnieniu aplikacji mobilnej, która będzie nowym źródłem przydatnych dla mieszkańców informacji.

Przejdź do strony organizatora konkursu Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach kliknij

Przejdź do ogłoszenia o szkoleniu kliknij

Ogłoszenie o konsultacjach kliknij


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Anna Kowal (2017-09-12 14:03:55)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-09-13 07:49:53)
Liczba odwiedzin: 495
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij