Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

9 stycznia 2019

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do dokonania opłaty na rachunek gminy. Opłaty można dokonać jednorazowo za cały rok (do 31 stycznia) lub w trzech równych ratach (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września).

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonania w/w opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. skutkuje:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2019 r. wraz
 z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej !!
!

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty najpóźniej do 2 marca 2019 r. wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej wynikającej z oświadczenia.

            W przypadku nie opłacenia zezwoleń na sprzedaż alkoholu  w podanym terminie tj. najpóźniej do 2 marca 2019 r. zezwolenie wygasa. Jednocześnie przedsiębiorca, któremu takie zezwolenie wygasło z powodu nie dokonania opłaty może się ubiegać o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu.

Informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi organowi zezwalającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (w tym wiarygodności złożonego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim).

Nadmieniam, że w 2019 roku tut. Urząd może przeprowadzić kontrolę dokumentacji księgowej wybranych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, na okoliczność złożonych oświadczeń.

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Ponadto nie należy zaokrąglać kwot na oświadczeniu.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powinno być podpisane i złożone osobiście:

-  przez przedsiębiorcę lub przez wspólników spółki cywilnej wraz z ich podpisami na oświadczeniu,

W przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naliczaniem opłat proszę o kontakt

z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Gminy
w Żukowie przy ulicy Gdańskiej 52, (pokój nr 4) tel. 58 685-83-10.

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży,
w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł.,
  • 37.500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525 zł.,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnoszą opłatę
    w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 2.100 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie urzędu lub na rachunek urzędu
BS Tczew O/Żukowo: 54 8345 1029 0202 9045 2000 0002

z adnotacją, że jest to opłata roczna lub rata – podając nr zezwolenia i punkt, którego dotyczy.

W przypadku opłaty przelewem proszę o dostarczenie potwierdzenia do Działalności Gospodarczej pok. nr 4 lub na maila dzg@zukowo.pl


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-01-09 09:36:50)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2019-01-09 09:39:38)
Liczba odwiedzin: 333
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Zamknij