Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Inwestycje

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Żukowo się zmienia! Ruszamy pełną parą!

18 kwietnia 2018

Mimo licznych obaw, powątpiewania i głosom przeciwko, udało się uzyskać dofinansowanie na odtworzenie historycznego centrum Żukowa w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014 - 2020 na działania rewitalizacyjne miast. Śmiała wizja, odwaga i upór zaczynają się spełniać!

27 lipca 2017 r. w Żukowie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja starego centrum Żukowa. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar przy głównym zabytku gminy - ponorbertańskim zespole klasztornym - pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową. Modernizacji i adaptacji poddany zostanie zabytkowy spichlerz z XIX w. oraz ul. 3-go Maja.

Już trwają pierwsze prace wykonawcze. 18 stycznia zawarto umowę na rewitalizację terenu parkowego z firmą ASBUD Andrzej Dobka z Kartuz (wartości 1 764 066,00 zł). 23 stycznia podpisano umowę z firmą MTM na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z modernizacją ul. 3-go Maja (839 799,72 zł ), a 22 lutego z konsorcjum firm Kamaro Sp. z o. o. oraz Sobin Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę historycznego budynku spichlerza ( 9 mln zł). Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zagospodarowanie przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć mieszkańcom miejsce do rekreacji. Zyskają oni w centrum miasta tereny zielone ze ścieżkami oraz oświetleniem parkowym usytuowane wokół stawu, który zostanie pogłębiony, oczyszczony, a brzegi wzmocnione. Powstaną także elementy małej architektury, m.in. ławki parkowe, altana, gabiony z kwiatami oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Celem rewitalizacji jest również wyeksponowanie zabytków. Rozbudowany zostanie budynek historycznego spichlerza. Powstaną miejsca postojowe, oświetlenie, a teren dostosowany zostanie dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku spichlerza mieścić się będzie Strefa Kultury oraz Centrum Aktywności Rodzin – CAR. Centrum będzie ośrodkiem dziennej opieki, w którym planowane i prowadzone będą kompleksowe zajęcia dla rodzin potrzebujących wsparcia, w szczególności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nieporadnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, starszych czy samotnie wychowujących dzieci. W ramach Centrum będą odbywać się zajęcia grupowe oraz indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii, warsztatów, poradnictwa, edukacji. Powstanie Klub Dobrych Rodziców, Kreatywna Akademia Dziecka oraz Klub Seniora.

Strefa Kultury będzie centrum zajęć edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców, dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów, wspomagających naukę i rozwój osobisty, kulturalny i intelektualny. Powstanie Kreatywne Centrum Kulturalno-Edukacyjne z wielofunkcyjną salą do działalności kulturalnej prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sportu. Będzie to sala multimedialna, dostosowana do szeregu funkcji, posiadająca możliwość łatwej adaptacji do zróżnicowanego użytkowania obiektu jako np. sala szkoleniowa, warsztatowa, edukacyjna, widowiskowa, teatralna, wystawowa, kiermaszowa, z możliwością wyświetlania filmów i pokazów slajdów, sala spotkań i integracji oraz ćwiczeń i prób dla lokalnej społeczności. Będzie to serce kulturalne naszej gminy, którego do tej pory nie posiadaliśmy - centrum kultury, inicjatyw i spotkań społecznych, miejsce wydarzeń małych i dużych.

Rewitalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, oparte na podstawowej komórce jaką jest rodzina. Przeciwdziałając zagrożeniu ubóstwa rodzin, wykluczeniu społecznemu, zapewniając możliwość spełniania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych, niezbędne jest zaplecze w postaci miejsca do realizacji tych potrzeb. Miejsca, które w ramach tego projektu chcemy utworzyć dla mieszkańców, zachowując je od zniszczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu tożsamości i wartości historycznej Miasta Żukowa.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2018-04-18 09:26:11)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2018-04-19 08:35:56)
Liczba odwiedzin: 1546
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij