Aktualności - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Radni zasiadają w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Żukowie. - powiększ

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

28 kwietnia 2021

Za nami XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas jej trwania radni przegłosowali następujące uchwały:

5.a. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2027.

5.b. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2021r.

5.c. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- w myśl uchwały udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni dotacji w wysokości 40 500,00zł na prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące prace przy zabytkowych elementach wyposażenia wnętrza przechowywanych w kościele parafialnym, z których ma powstać ołtarz główny.

5.d. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

5.e. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.

W myśl uchwały:

  • ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (za metodą "od ilości osób" opowiedziało się najwięcej osób biorących udział w przeprowadzonych w lutym i marcu br. konsultacjach)
  • ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 87 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby. Do tej pory była to zniżka 1 zł miesięcznie dla gospodarstwa 1osobowego, 2 zł dla 2-3osobowego, 3 zł dla 4-5osobowego, 4 zł dla gospodarstwa, które zamieszkuje 6 lub więcej osób.

Na wniosek przewodniczącego klubu radnych Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze, w planach jest przygotowanie programu osłonowego dla osób w trudnej sytuacji materialnej, także dla rodzin wielodzietnych. Nowe stawki obowiązywać będą od lipca tego roku.

5.f. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

5.g. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żukowska, Jarzębinowa, Szmaragdowa, obręb Leźno.

5.h. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie na lata 2021-2024.

5. i. w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Klimatu w sprawie wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz uruchomienia ogólnopolskiego systemu dotyczącego kaucjonowania opakowań i podjęcia działań związanych z obniżeniem stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. Ma to w konsekwencji wpłynąć na obniżenie opłat dla mieszkańców.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Następnie Burmistrz odpowiedział na pytania Radnych i Sołtysów. Sesja z uwagi na obostrzenia, prowadzona była w trybie hybrydowym.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-04-28)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij