Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

13 października 2020

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 20 października 2020 r. o godz. 14:00 na sali w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie przy ul. 3 Maja 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027.
5.2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.
5.3. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
5.4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2021.
5.5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo w rejonie Osiedla Elżbietowo.
5.6. w sprawie zaliczenia ulicy Siostry Faustyny oraz ulicy Wierzbowej w Żukowie do kategorii dróg gminnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Wnioski radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-10-13)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij