Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2018 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

8 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 156/2018
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 08 sierpnia 2018 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2018 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Żukowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2018 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w łącznej wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Dotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo

w 2018 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Lp.

Wnioskodawca/siedziba

Projekt

Przyznana dotacja w zł

  1.  

Fundacja Edukacji

i Działań Społecznych

ul. Jeziorna 2/33,

83-300 Kartuzy

Akumulator Społeczny- „Wsparcie

Finansowe i Merytoryczne organizacji

pozarządowych w Gminie Żukowo”

 

24 000,00

§ 2

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadań zawartych z podmiotem.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2018-08-08 14:44:17)
Liczba odwiedzin: 425
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij