Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Inwestycje

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wizualizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa - powiększ

Powstanie Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa

6 października 2017

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz Biblioteka Samorządowa w Żukowie połączone zostaną w jedną instytucję kultury. Po pozytywnych rozmowach i konsultacjach z dyrekcją OKiS oraz Biblioteki Samorządowej, Rada Miejska w Żukowie 26 września br. podjęła uchwałę o zamiarze połączenia tych dwóch instytucji kultury w jedną o nazwie Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa.

Główny cel stworzenia nowej instytucji, to poprawa i efektywne wykonywanie zadań własnych gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z zakresu kultury, poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej w Gminie Żukowo, a także uproszczenia struktur zarządzania.

Przedmiotem działania nowo powstałej instytucji kultury będzie prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, informacyjne i sportowe mieszkańców Gminy Żukowo, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz upowszechnianie i promocja lokalnej kultury i sztuki. Istotnym argumentem jest przyszła wspólna siedziba obu instytucji.

21 września br. przygotowany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu i koncepcją zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 9b w Żukowie, uzyskał pozwolenie na budowę.

W nowej siedzibie zapewnione będą odpowiednie warunki do umieszczenia księgozbioru, jaki posiada Biblioteka Samorządowa, a nawet jego rozszerzenie ze względu na większą powierzchnię. Znajdą się tam pomieszczenia biurowe, sale warsztatowe i magazynowe na potrzeby pracowników OKiS. W obecnej siedzibie powierzchnia biblioteki z czytelnią wynosi około 76 m2, natomiast w nowym budynku przeznaczono na ten cel pomieszczenie o pow. 123,08 m2. Dodatkowo biblioteka z czytelnią usytuowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie sali komputerowej o pow. 44,42 m2 i sali artystycznej o pow. 25,08 m2, które nowo powstała instytucja będzie mogła wykorzystywać na cele prowadzonej działalności upowszechniania czytelnictwa.

Jesteśmy przekonani, że powstanie jednej instytucji korzystającej ze wspólnej siedziby w jednym obiekcie znacznie ułatwi pracę, a także da możliwość stworzenia wspólnej oferty kulturalnej, która będzie atrakcyjna dla różnych grup wiekowych. Połączenie wywoła efekt synergii, a tym samym wzrost efektywności i potencjału obu instytucji kultury, co przyczyni się do poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej. Umożliwi także pełniejsze wykorzystanie merytorycznego potencjału pracowników gminnej biblioteki publicznej na rzecz działań ośrodka kultury, przy jednoczesnym otwarciu drogi do promocji czytelnictwa podczas imprez kulturalnych organizowanych przez ośrodek kultury. Dzięki połączeniu obu instytucji możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie potencjału merytorycznego pracowników ośrodka kultury na rzecz biblioteki publicznej w zakresie zamówień publicznych, promocji, obsługi informatycznej i starania się o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Oczekiwanym skutkiem połączenia obu instytucji kultury jest stworzenie dużego i sprawnego gminnego Centrum Kultury, racjonalizacja wydatków, zwiększenie efektywności pracy kadry, racjonalizacja struktury organizacyjnej uwzględniającej aktualne potrzeby ośrodka i biblioteki, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej, jak również większą możliwość generowania przychodów. Zadania tych podmiotów oraz formy ich realizacji niejednokrotnie się uzupełniają. Połączenie Biblioteki Samorządowej z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie jest uzasadnione względami finansowymi, administracyjnymi i lokalowymi. Utworzenie Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa daje możliwość stworzenia silnej jednostki i ważnego partnera na mapie kulturalnej regionu. Będzie ono jednolitą instytucją o urozmaiconym programie działania. Nałożenie dodatkowych zadań ułatwi mu współpracę z innymi ośrodkami i instytucjami kultury, w tym artystycznymi, rozwinie impresariat, a także umożliwi zarządzanie mieniem.

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-10-12 12:05:42)
Liczba odwiedzin: 1780
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij