Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat w sprawie zajmowania pasa drogowego

10 kwietnia 2019

Drodzy Mieszkańcy,
przypominamy o kategorycznym zakazie nasadzeń drzew, krzewów, lokalizacji głazów, kamieni, ogrodzeń, magazynowania gruzu, ziemi itp. w pasach drogowych dróg gminnych. Pas drogowy jest bowiem prawnie chroniony, a ochrona pasa drogowego to jedno z głównych praw i obowiązków każdego zarządcy drogi.

Informujemy, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Wskazujemy, iż w przypadku stwierdzenia zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie wymierzona kara pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6. ww. ustawy.

Ponadto przypominamy, iż w myśl obowiązującego prawa spływ wód opadowych z posesji nie może być kierowany na grunty sąsiednie, w tym również na drogi. Wodę opadową należy zagospodarować w granicach własnej nieruchomości. Niniejsze uregulowane zostało w przepisie art. 234 Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-04-10 11:53:30)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2019-04-10 11:56:09)
Liczba odwiedzin: 1892
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij