Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
[Plakat w formacie jpg] Plakat informacyjny projektu 'Dzieciaki Bystrzaki' - powiększ

„Dzieciaki Bystrzaki” w żukowskich szkołach

28 lutego 2017

1850 uczniów i 150 nauczycieli ze szkół w gminie Żukowo objętych zostało programem „Dzieciaki Bystrzaki” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel gmina pozyskała ponad 3 mln złotych. Główne założenia to wzrost wiedzy i umiejętności, rozwijanie kreatywności i podnoszenie kompetencji zawodowych.

W ramach projektu w trzynastu szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych czy naukowo-technicznych opartych na zasadzie eksperymentu. Przeprowadzane są także zajęcia wyrównawcze, tematyczne kółka zainteresowań, wyjazdy edukacyjne, zajęcia terapeutyczne oraz teoretyczne i praktyczne z żeglarstwa. Projekt ma na celu także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ich jakości pracy.

Ponad 400 uczniów objętych zostało zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czyli matematyki z elementami fizyki i chemii, zajęciami językowymi z języka obcego. Zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody fizyki i chemii, mające poszerzyć wiedzę oparte na zasadzie eksperymentu i doświadczenia skierowane zostały do 240 uczniów. Z kolei zajęcia rozwijające informatyczne dla dzieci uzdolnionych, chcących poszerzyć swoja wiedzę objęły 30 uczniów. 90 uczniów skorzysta z zajęć językowych zakończonych egzaminem TELC. Zajęcia rozwijające z robotyki prowadzone są z 360 uczniami chcącymi poszerzyć swoją wiedzę z nowoczesnych technologii. 80 uczniów uczęszcza na kółka przyrodnicze i rozwijające zainteresowania związane z przyrodą i budową świata z elementami matematyki, fizyki, chemii i astronomii. Z kółek informatycznych korzysta 10 uczniów, a językowych - 40 uczniów. 20 uczniów rozwija swoje zainteresowania związane z ochroną środowiska, działaniami ekologicznymi i budowaniem „zdrowego świata” poprzez udział w kółku ekologicznym. Organizowane będą również wyjazdy edukacyjne np. do Experymentu, Hewelianum i podobnych miejsc dla 90 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi. Zrealizowane zostaną również zajęcia praktyczne dla 80 uczniów z żeglarstwa oraz obóz żeglarski dla również 80 osób w okresie wakacyjnym, który będzie miał charakter zarówno rekreacyjny jak i poznawczy.

Ponadto w szkołach w ramach projektu odbywają się zajęcia logopedyczne, z dysleksji, z gimnastyki korekcyjnej oraz psychologiczno-pedagogiczne, a także zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych oraz indywidualne dla szkół gimnazjalnych. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 10-osobowe.

Z kolei 150 nauczycieli objętych zostało szkoleniami z zakresu innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

Wszystkie działania objęte projektem „Dzieciaki Bystrzaki” odbywają się z wykorzystaniem technologi informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Efektem projektu będzie uzyskanie przez uczniów gminy Żukowo wyższych wyników egzaminów zewnętrznych, a także wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane po zakończeniu projektu. Zakupione zostały m.in. projektory multimedialne, laptopy, tablety, tablice interaktywne, mikroskopy, model budowy anatomicznej człowieka, model szkieletu człowieka oraz inne zestawy dydaktyczne na kółka zainteresowań i zajęcia wyrównawcze.

Projekt realizowany jest od września 2016 rok do czerwca 2018 roku w następujących szkołach: SP w Borkowie, SP w Miszewie, SP w Glinczu, SP w Niestępowie, SP w Pępowie, SP w Skrzeszewie, SP w Tuchomiu, SP w Żukowie, ZPGiSP w Chwaszczynie, ZPGiSP w Przyjaźni, ZPGiSP w Baninie, ZPGiSP w Leźnie, Publiczne Gimnazjum w Żukowie.

Projekt realizowany jest przez Gminę Żukowo, a partnerami projektu są Fundacja EDUFUN z siedzibą w Pucku oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 328 738,25 złotych, wkład własny to 175 196,75 złotych.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-02-28 08:29:00)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-08-10 12:53:33)
Liczba odwiedzin: 2441
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij