Aktualności - Dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z budżetu Gminy Żukowo – podsumowanie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Grafika Urzędu z herbem i napisem Informacja - powiększ

Dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z budżetu Gminy Żukowo – podsumowanie

2 grudnia 2021

W 2021 r. podpisano umowy z osobami fizycznymi o udzielenie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Projekt był możliwy dzięki uchwale Nr XLIII/476/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3300 ze zm).

Do tutejszego urzędu wpłynęło 10 wniosków, na podstawie których doszło do podpisania z Gminą Żukowo 9 umów o udzielenie dofinansowania do poniesionych i udokumentowanych kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 5 m3/dobę. Kwota jednorazowej dotacji wyniosła do 1 500,00 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji zadania 8 beneficjentów rozliczyło się w terminie zgodnym z umową i przedłożyło wymagane dokumenty. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 60 834,98 zł brutto, z czego Gmina dokonała refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych w wysokości 11 361,00 zł.

Dofinansowanie miało na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, na obszarach nieskanalizowanych.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-12-02)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij