Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Budżet na 2021 przyjęty! Niemal 68 mln zł na inwestycje!

30 grudnia 2020

Na jednej z najważniejszych sesji w roku, Rada Miejska w Żukowie przyjęła budżet na 2021r. Aż 67,7 mln zł stanowią środki przeznaczone na inwestycje.

Przyszłoroczny budżet przedstawia się następująco:

 • Wydatki bieżące - 232 140 350,25 zł
 • Wydatki majątkowe- 67 738 776,04 zł
 • Dochody- 261 276 314,48 zł
 • Przychody- 49 002 811,81 zł
 • Rozchody- 10 400 000,00 zł

Podobnie jak w mijającym roku, największa część budżetu przeznaczona będzie na Oświatę i wychowanie (30,86%), nieco mniej na Pomoc społeczną i rodzinę (25,04%). 16,06% to wydatki na drogi i węzły integracyjne.

Dodatkowo na bieżące utrzymanie dróg w przyszłym roku Gmina Żukowo zamierza przeznaczyć niemal 9 mln zł, a na utwardzanie dróg płytami yomb ok. 2,3 mln zł. 1 mln zł planuje się przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

W 2021r. Gmina Żukowa planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 67,7 mln zł. Do najważniejszych planowanych na przyszły rok zaliczają się:

 • Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo- 8 500 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych- 4 700 000,00 zł
 • Budowa węzła integracyjnego Rębiechowo (kontynuacja prac)- wartość wydatków inwestycyjnych na 2021 r. wynosi 22 452 581,93 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej- 1 550 000,00 zł w 2021r. oraz
  2 000 000,00 zł w 2022r.
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 775 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pępowie- 3 000 000,00 zł
 • Budowa budynku szkoły w Borkowie na cele przedszkolne- 2 000 000,00 zł
 • Boisko przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie- 300 000,00 zł
 • Świetlica wiejska w Przyjaźni- ok. 2 500 000 zł

oraz szereg inwestycji projektowych.

- Choć rok 2020 był trudny, udało nam się utrzymać dobre tempo inwestycyjne. Liczymy, że kolejny rok pozwoli nam zrealizować zaplanowane zadania, a jest ich sporo, a kolejne jak choćby te ze wsparciem rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych są w trakcie rozpatrywania. – mówi Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.

W przyszłym roku żukowski samorząd planuje również kontynuować gminne programy skierowane bezpośrednio do Mieszkańców, min. Bon Żłobkowy. Nie zabraknie również wsparcia dla osób podróżujących komunikacją zbiorową, liniami: Z, 126, 171 oraz 174. Dotacja na to zadanie dla Miasta Gdańska wynieść ma 1 230 200,00 zł, a dla Miasta Gdyni 1 666 610,00 zł.

Dodatkowo gminna Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. zrealizuje zadania z zakresu wod-kan o wartości 28,5 mln zł! Wśród nich znaleźć można takie zadania jak:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino
 • Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino przy ul. Lotniczej
 • Zakup nowych pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Żukowo
 • Zakup nowych pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żukowo
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni, Otominie, Lniskach
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacja przepompowni ścieków w Leźnie

i inne.

Tak więc wartość inwestycji Gminy i jej spółki komunalnej zbliża się do 100 mln zl!

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-12-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij