Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Dlaczego odpady czasem nie są odbierane?

28 listopada 2018

Drodzy mieszkańcy, być może część z Państwa zauważyła, że czasami odpady nie są odbierane. By tak się nie działo należy zastosować się do kilku zasad.


Częstą przyczyną braku odbioru odpadów komunalnych jest:
- zła segregacja
- nieopisany pojemnik
- nie wystawienie pojemników
- pojemniki nieprzystosowane do odbioru odpadów-nietypowe.
Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek kontroli przestrzegania właściwej segregacji, w przypadku stwierdzenia złej segregacji firma nie odbierze odpadów oraz przyklei naklejkę z wyjaśnieniem z jakiego powodu nie zostały odebrane oraz informuje Urząd Gminy o zaistniałym fakcie.

W takim przypadku należy przesegregować odpady, które zostaną odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, natomiast gdy mieszkaniec nie będzie chciał przesegregować odpadów, zostaną odebrane jako niesegregowane zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji wskazując nieselektywny system gromadzenia odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że odpady powinny być wystawiane w pojemnikach przystosowanych do opróżniania grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. Odpady wystawiane w pojemnikach nieprzystosowanych do odbioru tj. niespełniające wymagań Polskich Norm, czy bez deklaracji zgodności wystawionej przez producenta, bądź też pojemników ogrodowych bądź też innych pojemników wykonanych samodzielnie z beczki lub innych materiałów nie będą podlegały odbiorowi!

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05. Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Jednocześnie informujemy, że nadal w obiegu są pojemniki metalowe o pojemności 110l, które nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm. Konstrukcja tych pojemników nie pozwala na opróżnianie ich pojazdami nowej generacji, które są w większości na wyposażeniu firm odbierających odpady komunalne. Podczas odbioru odpadów z tego typu pojemnika uszkodzeniu podlega pojemnik w postaci wyłamania uchwytu, zaginania uchwytów. Ponadto rozstaw zaczepów również nie jest dostosowany do tego typu pojemnika.

Ponadto przy wyborze nowych pojemników zachęcamy do zakupu pojemników zgodnych z kolorystyką, która został określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 poz. 19) oznaczające daną frakcję odpadów segregowanych tj.
- pojemnik koloru czarnego przeznaczony do odpadów „zmieszanych” lub pozostałości po segregacji
- pojemnik koloru brązowego przeznaczony do odpadów „bio”
- pojemnik lub worek koloru żółtego do odpadów „tworzywa sztuczne i metale”
- pojemnik lub worek koloru zielonego do odpadów „szkło”
- pojemnik lub worek koloru niebieskiego do odpadów „papier”

Jednocześnie przypominamy o obowiązku opisania pojemników nazwą frakcji, jaka się w nich znajduje, tj. „ODPADY ZMIESZANE”, „BIO” „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”, „SZKŁO”, „PAPIER”.

Drodzy mieszkańcy pamiętajmy o konieczności zmiany deklaracji w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość, gdyż te dane mają wpływ na wysokość opłaty, którą ponosimy do Urzędu Gminy.
- urodzenie dziecka itp. zwiększamy opłaty
- odejście najbliższych, wyprowadzka, rozwody, wyjazd poza granicę gminy itp. zmniejszamy opłaty.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2018-11-28 10:13:01)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Lewna (2018-11-28 10:13:21)
Liczba odwiedzin: 665
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij