Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Fundusz sołecki - zakończyły się spotkania z mieszkańcami

3 października 2018

Zakończył się cykl zebrań wiejskich związanych z określeniem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2019r. Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w budżecie Gminy Żukowo to łącznie kwota 2 629 718,25 zł.

O przeznaczeniu środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego decydują Zebrania Wiejskie, które są organami uchwałodawczymi sołectw. Po analizie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Żukowie okazuje się, że największą kwotę na przyszły rok sołectwa zamierzają przeznaczyć na zadania związane modernizacją infrastruktury drogowej. Zadania te w szczególności dotyczą zakupu i ułożenia płyt drogowych yomb, utwardzania dróg nawierzchnią asfaltową oraz zakupu i ułożenia kostki brukowej. Pojawiają się również wnioski na wykonanie projektów i realizacje budowy chodników, czy ścieżek rowerowych. W kilku sołectwach część środków została przeznaczona na wykonanie projektów oświetlenia bądź
na jego zakup i montaż.

W sołectwach, w których funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono pieniądze w łącznej kwocie 114 650 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubioru ochronnego dla druhów oraz na zakup wyposażenia budynków remiz OSP. Miejscowości takie jak Tuchom, Czaple czy Rutki, które nie posiadają swoich jednostek OSP, również przekazały pieniądze w wysokości 13 000 zł dla jednostek najczęściej obsługujących te sołectwa.

Nie zapomniano również o najmłodszych mieszkańcach gminy - kwotę w wysokości 183 200 zł przeznaczono na doposażenia bądź remonty istniejących placów zabaw, boisk oraz terenów rekreacyjnych. Pamiętano także o uczniach szkół podstawowych, dla których jak co roku przekazano fundusze na zakup pomocy dydaktycznych.

W większości sołectw zaplanowano także szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców w każdej kategorii wiekowej, między innymi: Dzień Sportu, Dzień Seniora, czy dożynki i festyny integrujące społeczności lokalne. Wśród zadań z funduszu sołeckiego znalazły się również takie, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnych poprzez pracę mieszkańców na rzecz sołectwa, miedzy innymi upiększanie wsi poprzez sadzenie kwiatów i roślin zakupionych ze środków funduszu sołeckiego.

Na większości zebrań obecny był Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski ze swoimi zastępcami. Liczny udział mieszkańców jest dowodem efektywności i troski o miejsce w którym żyją. Spotkania były też okazją do zgłaszania Burmistrzowi i jego urzędnikom spraw bieżących.

Burmistrz podziękował za przygotowanie zebrań wiejskich sołtysom i radom sołeckim.

[tekst: Patrycja Brylowska]


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2018-10-03 08:56:44)
Informację zmodyfikował(a): Natalia Piotrzkowska (2018-10-04 09:04:03)
Liczba odwiedzin: 421
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij