Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Możesz mieć wpływ na wybór projektu Budżetu Obywatelskiego!

11 maja 2018

Do 5 czerwca przyjmowne są zgłoszenia kandydatów do zespołu opiniującego propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta Żukowo w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jest to pierwszy etap konsultacji w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok.

Do zadań  Zespołu Opiniującego należy zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców oraz weryfikacja propozycji projektów zadań pod względem formalno-prawnym według następujących kryteriów:

 • możliwości realizacji projektu w ciągu roku oraz zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
 • możliwości realizacji projektu za kwotę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym nieprzekraczającą 200.000 zł, przy jednoczesnym wskazaniu przybliżonego rzeczywistego kosztu realizacji projektu,
 • wartości społecznej m.in. wpływu realizacji zadania na życie mieszkańców, planowanych rezultatów projektu,
 • niezbędności do realizacji.

W przypadku pojawienia się wątpliwości Zespół Opiniujący zwraca się do autora projektu o wyjaśnienia.

Po dokonaniu weryfikacji Zespół Opiniujący przedkłada jej wyniki  do dnia 16 lipca 2018 roku Burmistrzowi Gminy Żukowo wraz z wnioskami dotyczącymi wykonalności zgłoszonych projektów, jego wyceną i możliwym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie zespołu dokonującego weryfikacji są niemożliwe do realizacji, informacja musi zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatury do Zespołu Opiniującego są mieszkańcy miasta Żukowo, którzy w dniu 5 marca 2018 r. mieli ukończone 16 lat.

Obowiązki i prawa członków Zespołu Opiniującego:

 • rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
 • czynny udział w pracach Zespołu,
 • niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Zespołu,
 • członkowie Zespołu nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac zespołu autorom projektów oraz innym podmiotom,
 • członkowie Zespołu mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach,
 • członkowie Zespołu mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Zespołu (ankiety i załączniki) w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie,
 • członkowie Zespołu nie mogą być w jakikolwiek sposób związani z autorami projektów biorącymi udział w ankiecie.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 05 czerwca 2018 r. do godz.15 pocztą lub drogą elektroniczną.

W przypadku zgłoszeń elektronicznych zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu lub skan formularza.

Zgłoszenia można składać:

 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, mieszczącej się w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 /p.3 - na parterze/ (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu Opiniującego projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Żukowo 2018),
 • za pośrednictwem poczty/przysyłki kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego) Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo, (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu Opiniującego projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Żukowo 2019),
 • elektronicznie na adres: r.cebela@zukowo.pl  (w tytule maila wpisać: Zgłoszenie do Zespołu Opiniującego projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Żukowo 2019).

Uwagi dodatkowe

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Żukowo (Referatem Promocji i Komunikacji Społecznej) – Główny Specjalista Radosław Cebela tel. (58) 685 83 08.  

Zespół rozwiązuje się z chwilą przedłożenia wyników analizy Burmistrzowi Gminy Żukowo wraz z wnioskami dotyczącymi wykonalności zgłoszonych projektów, jego wyceną i możliwym terminem realizacji.

 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 255
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij