Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

14 kwiecień 2017

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żukowie podjętych zostało 13 uchwał. Jedna z nich dotyczyła ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Żukowo oraz przewodniczących zarządów osiedli miasta Żukowo. Przygotowano również cztery projekty uchwał dotyczących uchybienia i opieszałości urzędniczej.

W piśmie skarżącym można przeczytać: "składam oficjalną skargę na praktyki stosowane w Urzędzie Gminy Żukowo względem podatników polegające na dopuszczeniu się bezczynności i niezałatwianiu spraw we właściwym terminie". Dotyczyło ono pracowników Referatu Podatku i Opłat. Burmistrz wyraził ubolewanie z tego powodu. - Rzeczywiście urzędnik nie skorygował w odpowiednim czasie karty podatnika. Wpływy na to konto były z różnego źródła, które okazało się tym samym, ale urzędniczki mają mnóstwo wpływów w okresie płatności i nie są w stanie być automatycznym weryfikatorem, jeżeli nie ma odpowiednich upoważnień do wpłaty na konto - informował burmistrz Wojciech Kankowski. Jedna ze skarg została uznana za bezpodstawną, a w przypadku pozostałych radni uchwał nie podjęli. Głosowanie było zaskakujące, bowiem 18 radnych wstrzymało się od głosu, czyli wszyscy obecni na sali.

Podjęta została także uchwała przyznającą diety sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli miasta Żukowa. Dieta ma być rekompensatą wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla, określonych w statucie danego sołectwa lub statucie danego osiedla. Wysokość diety dla sołtysa uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym sołectwie, ustalanej corocznie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę diety. Natomiast wysokość diety dla przewodniczącego zarządu osiedla jest stała i niezależna od liczby mieszkańców.  Diety dla sołtysów wyniosą miesięcznie od 50 zł do 200 zł, a przewodniczący zarządów osiedli otrzymają 100 zł. Diety obowiązywać będą od czerwca br. Nie ulegają zmianom natomiast obowiązujące dotychczas zasady i wysokość przyznawania miesięcznej zryczałtowanej kwoty z tytułu kosztów podróży służbowej w granicach administracyjnych Gminy Żukowo.

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli poza zadaniami określonymi w poszczególnych statutach, muszą pozostać w stałej dyspozycji dla mieszkańców, także telefonicznej i e-mailowej, np. w sprawach utrzymywania przejezdności dróg gminnych. Wykonują również zadania zlecone Gminie Żukowo przez inne jednostki organizacyjne, samorządowe i państwowe, np. informują mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych, o obwieszczeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przyjęto dwa różne sposoby rekompensowania wydatków ponoszonych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ponieważ sprawy i problemy występujące na terenie sołectw znacznie różnią się od tych pojawiających się na terenie miasta. Jest to szczególnie zauważalne na zebraniach wiejskich, podczas których sołtysi są rozliczani przez mieszkańców z realizacji zadań i gospodarowania środkami finansowymi z funduszu sołeckiego.

Ponadto podjęto uchwałę o dotacjach celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ubieganie się o dotację związane jest z określonymi w uchwale warunkami, np. jeżeli nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2017-04-14 10:44:22)
Informację zmodyfikował(a): Natalia Piotrzkowska (2017-04-14 10:45:42)
Liczba odwiedzin: 727
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij