Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
[fot. B.Bujnowska-Kowalska] Żukowo - powiększ

Sprawa OMT wraca do WSA

10 października 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po raz kolejny rozpatrzy sprawę dotyczącą decyzji środowiskowej odnośnie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Takie orzeczenie wydał 10 października br. Naczelny Sąd Administracyjny.

W komunikacie NSA czytamy:

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1164/16) i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji uchylonym wyrokiem uchylił z kolei decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej.

W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie, po jego sporządzeniu, opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

Decyzja NSA daje nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzyma decyzję środowiskową dotyczącą OMT. W ramach Obwodnicy Metropolitalnej planowana jest budowa obwodnicy Żukowa i węzła w Chwaszczynie, co jest szczególnie ważne dla rozwoju Pomorza i Kaszub. Podczas rozprawy w NSA 10 października gminę Żukowo reprezentował zastępca burmistrza Tomasz Szymkowiak.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-10-10 15:54:14)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-10-10 16:00:36)
Liczba odwiedzin: 755
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij